Nabór do Niepublicznych Placówek "Dzieńdoberek" trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 9 lat, w tym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Opłata za pobyt w placówce wynosi 675,00zł miesięcznie, Dla dziecka bez orzeczenia o kształceniu specjalnym, jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200,00zł.  Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do placówki, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w tym obejmujących wnioski o przyjęcie dziecka do placówki, kartę zdrowia dziecka. Dbając o maksymalny komfort naszych małych wychowanków, każdy z nich przechodzi okres adaptacyjny, który dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb. W trakcie okresu adaptacyjnego nauczyciele-terapueci obserwują dziecko, a następnie spotykają się w ramach zespołu wychowawczego, celem ustalenia dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

W Placówkach "Dzieńdoberek" realizowane jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR), zarówno dla naszych wychowanków, jak również dla dzieci spoza naszych placówek. Zakres realizacji zajęć w ramach (WWR) odpowiada ofercie przedszkola.

Więcej informacji na temat możliwości uczęszczania do naszych Placówek przedszkolnych można uzyskać w trakcie wizyty osobistej lub pod numerem teleofonu: 577 895 444

PODSUMOWANIE CENOWE:
1. Jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o kształceniu specjalnym opłata miesięczna wynosi 675,00zł brutto, jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200,00zł brutto.
2. Dzienna stawka żywieniowa - jest to zależne of firmy cateringowej. W roku szkolnymm 2021/2022 kwota wynosi 12,00zł brutto. W dni, kiedy dziecko jest nieobecne i zostanie to odpowiednio wcześniej zgłoszone, opłata nie jest pobierana.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel. 577 895 444 / 914 003 882