Nabór do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Dzieńdoberek" trwa cały rok. Przyjmujemy dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym albo z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym czy znacznym
Dla dzieci, które uczęszczają do szkoły w ramach realizacji podstawy programowej szkoła jest bezpłatna. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach poza lekcjami opłata za nie wynosi 300,00 zł miesięcznie. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 200,00 zł. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka do szkoły, rodzic zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Dbając o maksymalny komfort naszych uczniów, każdy z nich przechodzi okres adaptacyjny, który dostosowywany jest do jego indywidualnych potrzeb. W trakcie okresu adaptacyjnego nauczyciele-terapeuci obserwują dziecko, a następnie spotykają się w ramach zespołu ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, celem ustalenia dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Więcej informacji na temat możliwości uczęszczania do naszej szkole można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w szkole lub pod numerem telefonu: 577 895 444

PODSUMOWANIE CENOWE:

1. Pobyt dziecka w szkole w godzinach realizacji zajęć obowiązkowych jest bezpłatny.
2. Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze opłata za nie wynosi 300,00 zł miesięcznie.
3. Dzienna stawka żywieniowa - jest to zależne of firmy cateringowej. W roku szkolnym 2022/2023 wynosi 10,00zł brutto. W dni, kiedy dziecko jest nieobecne i zostanie to odpowiednio wcześniej zgłoszone, opłata nie jest pobierana.