MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIEŃDOBEREK:

  • placówka dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na autyzm,  niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym albo z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności jest autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym,
  • indywidualne podejście do każdego dziecka i opracowany według jego potrzeb plan terapii,
  • kameralne grupy szkolne,
  • bogata oferta zajęć grupowych i indywidualnych
  • bogato wyposażone gabinety terapeutyczne, w tym do terapii Integracji Sensorycznej, sale doświadczania świata, gabinet psychologa, logopedy, rozwoju funkcji poznawczych, sale gimnastyczne i inne,
  • kadra specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dogoterapeuta i inni,
  • posiłki uwzględniające dietę oraz występujące nietypowe preferencje żywieniowe, alergie lub nietolerancje pokarmowe,
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • profesjonalnie wyposażone sale oraz certyfikowane i atestowane sprzęty,
  • monitoring w salach.