I. DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOŁY 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Karta do świetlicy szkolnej

3. Karta zdrowia
4. Zgody. Zgody
5. RODO - NSP

 

II. STATUTY I INNE DOKUMENTY W PLACÓWKACH

1. Statut NSP

 

III. DOKUMENTY OBCHODÓW ŚWIATOWEGO MIESIĄCA AUTYZMU

1. Agenda Obchodów Światowego Miesiąca Autyzmu pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” 2024